Provozní řád

Herna je určena pro děti ve věku 1 - 15let a je rozdělena do zón.

Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.


Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.

Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v KLUBU LUPÍNEK, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma.

Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny KLUBU LUPÍNEK.

Prostor recepce, šatny a herny je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.

Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť". Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Personál herny je označen oděvem s logem společnosti a je vyškolen pro případ nouze. Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc. Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.

Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky. Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na kalhotách.

Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.

Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně iuvnitř).

Doprovodná osoba může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, avšak stále jako doprovod. Herní atrakce je tu prioritně hlavně pro děti, respektujte to prosím.

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chovánímohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a ponásledném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.

Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu. Prostor pro kočárky je před recepcí herny, za volně ložené věci v kočárku nenese vedení společnosti žádnou zodpovědnost. 

Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.

Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze popředchozím povolení vedení společnosti.

Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy aceny bez předchozího upozornění.

KLUB LUPÍNEK, provozovatel DeDeVe spol, s r.o., se sídlem Praha 10,Kazaňská 102/6, IČO:25680862